Gramatika nemačkog jezika

Abeceda

Nemačka abeceda ima 26 velikih i malih slova:

A, a (a)
B, b (be)
C, c (ce)
D, d (de)
E, e (e)
F, f (ef)
G, g (ge)
H, h (ha)
I, i (i)
J, j (jot)
K, k (ka)
L, l (el)
M, m (em)
N, n (en)
O, o (o)
P, p (pe)
Q, q (ku)
S, s (es), ß (es cet)
R, r (er)
T, t (te)
U, u (u)
V, v (fau)
W, w (ve)
X, x (iks)
Y, y (ipsilon)
Z, z (zet)

Tu spadaju i tri oznake za prenaglašene samoglasnike: Ä - ä, Ö - ö i Ü - ü, te oznake ß za bezglasno s. Grupama slova ch (ce-ha), sch (es-ce-ha), tsc (te-es-ce), ph (pe-ha) i th (te-ha) označavaju se suglasnici h, š, č. f i t.

Lista lekcija

Reč dana | 30.01.2023.

namely

rintanje

Doppelsalze

imprévue

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.