Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Imigracija

Banka - Opšte

Mogu li podići novac u [zemlji] bez plaćanja naknade?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Na pitanje da li u određenoj zemlji postoje novčane provizije
Koje su naknade ako koristim vanjske bankomate?
What are the fees if I use external ATMs?
Na pitanje kolika je naknada kada se podignete na bankomatima banke koja je drugačija od vaše

Banka - Otvaranje bankovnog računa

Želeo bih da otvorim bankovni račun.
I would like to open a bank account.
Izjava o nameri otvaranja bankovnog računa
Želio bih zatvoriti svoj bankovni račun.
I would like to close my bank account.
Izjava o nameri da zatvorite svoj bankovni račun
Mogu li otvoriti bankovni račun putem interneta?
Can I open a bank account online?
Na pitanje da li možete otvoriti bankovni račun putem internetske procedure
Da li ću dobiti debitnu ili kreditnu karticu?
Will I get a debit card or a credit card?
Na pitanje kakvu ćete karticu dobiti uz svoj račun
Mogu li koristiti bankarstvo na svojoj ćeliji?
Can I use banking on my cell?
Na pitanje da li možete sprovesti bankarske procedure na svom telefonu
Koje vrste bankovnih računa imate?
What types of bank accounts do you have?
Na pitanje koje su vrste bankovnih računa dostupne
trenutni nalog
current account
Vrsta bankovnog računa
štedni račun
savings account
Vrsta bankovnog računa
lični račun
personal account
Vrsta bankovnog računa
zajednički račun
joint account
Vrsta bankovnog računa
dečiji račun
children's account
Vrsta bankovnog računa
devizni račun
foreign currency account
Vrsta bankovnog računa
poslovni račun
business account
Vrsta bankovnog računa
studentski račun
student account
Vrsta bankovnog računa
Postoje li mesečne naknade?
Are there any monthly fees?
Na pitanje da li na računu mogu biti plaćeni mesečni troškovi
Koje su provizije za međunarodne transfere?
What are the commissions for international transfers?
Pitanje o provizijama za međunarodne transfere
Postoji li osiguranje u slučaju da se moja kartica izgubi ili ukrade?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Pitajte da li postoji osiguranje ako je vaša kartica izgubljena ili ukradena
Da li dobijam čekovnu knjižicu?
Do I get a checkbook?
Na pitanje da li primate čekovnu knjižicu sa svojim računom
Kolika je kamatna stopa na štednju?
What is the savings interest rate?
Traženje informacija o kamatnoj stopi na štednju
Na koji način me možete zaštititi od prevare?
In what ways can you protect me from frauds?
Na pitanje koje mere banka preduzima u slučaju da ste žrtva prevare
Izgubio sam kreditnu karticu.
I lost my credit card.
Navodeći da ste izgubili kreditnu karticu
Ukradena mi je kreditna kartica.
My credit card was stolen.
Navodeći da vam je ukradena kreditna kartica
Možete li da blokirate moj račun?
Can you block my account?
Na pitanje može li banka blokirati vaš bankovni račun
Treba mi zamena.
I need a replacement card.
Navodeći da vam je potrebna zamjenska kartica jer više nemate svoju karticu

Banka - Finansijska pomoć

Želeo bih da imam neke informacije o kreditima.
I would like to have some information about loans.
Tražite informacije o kreditima
Šta mi možete reći o kamatnoj stopi?
What can you tell me about the interest rate?
Tražite informacije o kamatnoj stopi
Želeo bih da imam neke informacije o hipotekama.
I would like to have some information about mortgages.
Tražite informacije o hipotekama
Želeo bih da razgovaram sa hipotekarnim savetnikom.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Tražim da razgovaram sa hipotekarnim savetnikom
Kupujem svoj prvi dom.
I am buying my first home.
Navodeći da kupujete svoj prvi dom
Kupujem drugu nekretninu.
I am buying a second property.
Navodeći da kupujete drugu nekretninu
Želeo bih da se ponovo zadužim.
I would like to remortgage.
Navodeći da želite da se ponovo udijelite
Želio bih pregledati svoju postojeću hipoteku.
I would like to review my existing mortgage.
Navodeći da želite da pregledate svoju hipoteku
Kupujem nekretninu na najam.
I am buying a property to let.
Navodeći da kupujete nekretninu koju ćete dati u najam
Moj bruto godišnji prihod je ______.
My gross annual income is ______.
Navodeći koliki je vaš bruto godišnji prihod

Banka - Osiguranje

Želeo bih da kupim osiguranje.
I would like to purchase insurance.
Navodeći da vas zanima osiguranje
osiguranje kuće / domaćinstva
home/household insurance
Vrsta osiguranja
putno osiguranje
travel insurance
Vrsta osiguranja
osiguranje života
life insurance
Vrsta osiguranja
zdravstveno osiguranje
health insurance
Vrsta osiguranja
auto osiguranje
car insurance
Vrsta osiguranja
osiguranje kućnih ljubimaca
pet insurance
Vrsta osiguranja
osiguranje od krađe
theft insurance
Vrsta osiguranja
zaštita hipoteke
mortgage protection
Vrsta osiguranja
studentski imetak
student possessions
Vrsta osiguranja
grupno osiguranje
group insurance
Vrsta osiguranja
osiguranje imovine
property insurance
Vrsta osiguranja
osiguranje od poplave
flood insurance
Vrsta osiguranja
osiguranje od požara
fire insurance
Vrsta osiguranja
Koliko meseci ću biti pokriven?
For how many months will I be covered?
Na pitanje koliko mjeseci traje osiguranje osiguranja
Koja je cena osiguranja?
What is the price for the insurance?
Na pitanje koliko košta osiguranje
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.