Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Licno

Najave i pozivnice - Rođenje

Sretni smo što možemo da najavimo rođenje…
We are happy to announce the birth of…
Koristi se kada par želi da objavi rođenje svog deteta
Sretna sam što vam mogu reći da ... sada imate malo sina / ćerku.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Koristi se kada treća strana najavi rođenje deteta
Želeli bismo da najavimo rođenje našeg novog dečaka / devojčice.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Koristi se kada par želi da objavi rođenje svog deteta
Drago nam je što vas možemo upoznati. . . naš novi sin / ćerka.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Koristi se kada par želi da objavi rođenje svog deteta, obično se nalazi na karticama sa slikom deteta
Deset malih prstiju, deset malih nožnih prstiju, a sa ovim novim ciframa naša porodica raste.  ... i ... sa zadovoljstvom najavljuju rođenje ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Uobičajena izreka na engleskom jeziku, koja se koristi kada par želi da objavi rođenje svog deteta
S ljubavlju i nadom nadamo se ... svetu.
With love and hope we welcome…to the world.
Koristi se kada par želi da objavi rođenje svog deteta
S ponosom vam predstavljamo / najavljujemo najnovijeg člana naše porodice…
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Koristi se kada par želi da objavi rođenje svog deteta
Presretni smo što najavljujemo dolazak sina / ćerke.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Koristi se kada par želi da objavi rođenje svog deteta

Najave i pozivnice - Angažman

… I… su vereni.
…and…are engaged.
Koristi se prilikom najave angažmana
… Rado najavljuju svoj angažman.
…are happy to announce their engagement.
Koristi se kada par želi da najavi svoj angažman
Sretni smo što možemo da najavimo angažman… i…
We are happy to announce the engagement of…and…
Koristi se prilikom najave angažmana
Gdin i Gđa. . . od. . . , najave angažman svoje ćerke,. . . , do. . . , sin g. i gospođe. . . , (takođe) od….  Planirano je avgustovsko venčanje.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradicionalna, koristi se kada roditelji žele da najave angažman svoje ćerke
Dođite i pridružite nam se na zabavi za… i… da proslavimo njihov angažman.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Koristi se kao pozivnica na vereničku zabavu
Srdačno ste pozvani na… i…vereničku zabavu…
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Koristi se kao pozivnica za vereničku zabavu

Najave i pozivnice - Brak

Sretni smo što najavljujemo venčanje / brak… i…
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Koristi se prilikom najave braka
Gospođica ... uskoro će postati gospođa.  . . .
Miss…is soon to become Mrs. ...
Koristi se prilikom najave venčanja žene
Gospođice… i gospodine… ljubazno vas molimo za prisustvo na njihovom venčanju.  Dobrodošli ste uživati sa njima na njihov poseban dan.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Par se koristi kada poziva ljude na venčanje
Gospodin i gospođa ... zatražili su vaše prisustvo na braku njihovog sina / ćerke… u…
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Koriste ga roditelji muškarca / žene koji se venčaju da pozovu ljude na venčanje
Budući da ste bili vrlo važni u njihovim životima, ... i ... zatražili ste svoje prisustvo na njihovom venčanju ... u ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Par se koristi kada poziva bliske prijatelje na svoje venčanje

Najave i pozivnice - Okupljanja / Posebni događaji

Bili bismo sretni ako nam se pridružite. . u… za…
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Koristi se za pozivanje ljudi na društvenu priliku određenog dana, u određeno vreme i iz određenog razloga
Zahtevamo zadovoljstvo vaše kompanije na večeri za proslavu…
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Koristi se da pozove ljude na večeru i da navede razlog zašto
Srdačno ste pozvani u…
You are cordially invited to…
Formalno, koristi se za pozivanje ljudi na svečani događaj.  Obično se koristi za zajedničke večere u društvu
Organiziramo zabavu među prijateljima da proslavimo ... i bilo bi nam veoma drago ako biste mogli doći.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formalno, koristi se za pozivanje bliskih prijatelja na važnu društvenu priliku
Veoma bismo voleli da dođete.
We would very much like you to come.
Koristi se u pozivu nakon što ste zamolili primaoca da dođe, kako bi naglasio da biste želeli da oni budu prisutni
Da li želite da dođete… za…?
Would you like to come to…for…?
Neformalni, koristi se za pozivanje prijatelja na bilo koje druge svrhe, a zatim da ih vide
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.