Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Posao

Naručivanje - Postavljanje

Razmišljamo o kupovini…
We are considering the purchase of…
Formalno, usmeno
Zadovoljstvo nam je što možemo da naručimo vašu kompaniju. . .
We are pleased to place an order with your company for ...
Formalno, vrlo ljubazno
Želeli bismo da naručimo.
We would like to place an order.
Formalno, pristojno
Zatvorena je naša čvrsta narudžba za…
Enclosed is our firm order for…
Formalno, pristojno
U prilogu ćete naći našu narudžbu.
Enclosed you will find our order.
Formalno, pristojno
Imamo stalnu potražnju za…, pa bismo voleli da naručimo…
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formalno, pristojno
Ovim putem naručujemo ...
We herewith place our order for…
Formalno, direktno
Nameravamo da kupimo. . . od tebe.
We intend to buy...from you.
Formalno, direktno
Da li biste mogli da prihvatite i naručite za ... po ceni od… po. . . ?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formalno, vrlo direktno
Radujemo se vašoj potvrdi.  Potvrdite pismeno.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formalno, pristojno

Naručivanje - Potvrda

Možete li da faksom potvrdite datum i cenu otpreme?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formalno, pristojno
Vaša narudžba će biti obrađena što je brže moguće.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formalno, vrlo ljubazno
Vaša porudžbina se obrađuje, a očekujemo da narudžba bude spremna za isporuku pre ...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formalno, pristojno
U skladu sa našim verbalnim sporazumima, šaljemo vam ugovor na vaš potpis.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formalno, direktno
U prilogu ćete naći dve kopije ugovora.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formalno, direktno
Molimo da vratite potpisanu kopiju ugovora najkasnije u roku od 10 dana od datuma prijema.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formalno, direktno
Ovim potvrđujemo vašu porudžbinu.
We hereby confirm your order.
Formalno, pristojno
Ovo je da potvrdimo naš verbalni nalog od ...
This is to confirm our verbal order dated…
Formalno, direktno
Prihvatamo vaše uslove plaćanja i potvrđujemo da će plaćanje biti izvršeno neopozivim akreditivom / međunarodnim novčanim nalogom (IMO) / bankovnim prenosom.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formalno, direktno
Upravo smo primili vaš faks i možemo potvrditi porudžbinu kao što je navedeno.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formalno, direktno
Ovaj probni nalog stavljamo pod uslovom da se isporuka izvrši pre…
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formalno, direktno
Vaša roba će biti otpremljena u roku od… dana / nedelja / meseci.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formalno, direktno

Naručivanje - Promena detalja narudžbe

Da li bi bilo moguće smanjiti našu narudžbu. . . do…
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formalno, pristojno
Da li je moguće povećati našu porudžbinu sa… na…
Would it be possible to increase our order from…to…
Formalno, pristojno
Da li bi bilo moguće odgoditi porudžbinu do…
Would it be possible to delay the order until…
Formalno, pristojno
Nažalost, moramo vas obavestiti da robu nismo u mogućnosti isporučiti do…
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formalno, pristojno
Sa žaljenjem vas obaveštavamo da ova narudžba neće biti spremna za otpremu sutra.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formalno, pristojno

Naručivanje - Otkazivanje

Žao nam je što vas obaveštavamo da narudžbu moramo da napustimo negde drugde.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formalno, vrlo ljubazno
Žao nam je što vas obaveštavamo da smo narudžbu već postavili negde drugde.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formalno, vrlo ljubazno
Nažalost ovi artikli više nisu dostupni / nema na skladištu, tako da ćemo morati otkazati vašu porudžbinu.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formalno, pristojno
Nažalost, vaši uslovi nisu dovoljno konkurentni da bi narudžba bila održiva.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formalno, pristojno
Nažalost, ne možemo prihvatiti vašu ponudu, jer…
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formalno, pristojno
Želeli bismo da otkažemo našu porudžbinu.  Broj narudžbe je. . .
We would like to cancel our order. The order number is...
Formalno, direktno
Zbog toga smo primorani da otkažemo našu porudžbinu. . .
We are forced to cancel our order due to...
Formalno, direktno
Pošto nam niste spremni da ponudite nižu cenu, žalimo vas što vas obaveštavamo da nismo u mogućnosti da izvršimo narudžbu sa vama.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formalno, vrlo direktno
Ne vidimo drugu mogućnost osim da otkažemo našu porudžbinu za…
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formalno, vrlo direktno
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.