Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Posao

Skraćenice - Akademske skraćenice

aplikacija.  (dodatak)
app. (appendix)
Koristi se kada se u delo dodaju relevantne datoteke
cca.  (Približno)
approx. (approximately)
Koristi se kada količina nije poznata
bibliog.  (bibliografija)
bibliog. (bibliography)
Spisak korišćenih izvora
ca.  (oko)
ca. (circa)
Koristi se pri proceni količine
ch.  (poglavlje)
ch. (chapter)
Definisan odeljak rada
col.  (kolona)
col. (column)
Vertikalni deo stola
diss.  (disertacija)
diss. (dissertation)
Kompletno delo o određenoj temi
ed.  (uredio)
ed. (edited by)
Koristi se kada je delo izmenjeno od strane treće strane
e. g.  (exempli gratia)
e.g. (exempli gratia)
Koristi se kada daje primer
esp.  (posebno)
esp. (especially)
Koristi se kada se pokušava jasnije definisati nešto
itd.  (i tako dalje)
etc. (et cetera)
Koristi se kada navodi beskonačnu listu, što doslovno znači "i tako dalje"
fig.  (figura)
fig. (figure)
Dijagram koji prati deo rada
i. e.  (id est)
i.e. (id est)
Koristi se prilikom razvijanja ideje, doslovno značenje 'dakle' ili 'to je'
uklj.  (uključujući)
incl. (including)
Koristi se kada nešto dodajete na listu
N. B.  (nota bene)
N.B. (nota bene)
Koristi se kada se od osobe traži da primi na znanje nešto važno
p.  (strana)
p. (page)
Svaka strana papira u rukopisu
pp.  (stranice)
pp. (pages)
Nekoliko strana papira u rukopisu
pref.  (predgovor)
pref. (preface)
Kratak odlomak koji pruža pozadinu studije
pub.  (objavio)
pub. (published by)
Koristi se za imenovanje osobe koja je objavila delo
rev.  (revidirao)
rev. (revised by)
Koristi se kada je neko malo izmenio delo da bi ga učinio relevantnijim trenutnoj publici
rpt.  (reprint)
rpt. (reprint)
Koristi se kada delo nije original, već direktna kopija
trans.  (preveo)
trans. (translated by)
Koristi se kada je delo prevedeno na drugi jezik
vol.  (volumen)
vol. (volume)
Označava određeni obim ili deo rada

Skraćenice - poslovne skraćenice

a. m.  (pre podne)
a.m. (ante meridiem)
Koristi se sa 12-satnim satom posle 00:00, ali pre 12:00
cca.  (Približno)
approx. (approximately)
Koristi se sa procenama
attn.  (pažnja)
attn. (to the attention of)
Koristi se u prepisci sa određenom osobom
B. A.  (Diplomac umetnosti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Naslov univerziteta
CET (Centralnoevropsko vreme)
CET (Central European Time)
Koristi se u prepisci sa preduzećima u drugim vremenskim zonama
NJ.K.V.  (Njegovo Kraljevsko Visočanstvo)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Naslov za počasne ljude
i. e.  (id est)
i.e. (id est)
Koristi se kada se nešto razjasni
inc.  (uključeno)
inc. (incorporated)
Dolazi nakon određenih naziva preduzeća
Ltd.  (ograničen)
Ltd. (limited)
Dolazi nakon određenih naziva preduzeća
n / a (nije primenljivo)
n/a (not applicable)
Koristi se kada nešto ne treba primenjivati
br.  (broj)
no. (number)
Koristi se za narudžbe
p. a.  (godišnje)
p.a. (per annum)
Koristi se za opisivanje godišnje pojave ili poslovne prakse
p. m.  (posle podne)
p.m. (post meridiem)
Koristi se sa 12-satnim satom posle 12:00, ali pre 00:00
PTO (molim te, okreni)
PTO (please turn over)
Označava da postoji prepiska sa obe strane stranice
VP (potpredsednik)
VP (vice president)
Drugi po komandi posle predsednika
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.