Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Posao

Profesionalne titule - poslovni naslovi

Predsednik i generalni direktor
Chairman and Managing Director
UK, finansijski šef preduzeća
Izvršni direktor (CEO)
Chief Executive Officer (CEO)
SAD, finansijski šef preduzeća
Direktor marketinga
Marketing Director
Zaposleni odgovoran za odeljenje marketinga
Menadžer prodaje
Sales Manager
Zaposleni odgovoran za odeljenje prodaje
Menadžer klijentskih usluga
Client Services Manager
Zaposleni odgovoran za odeljenje za usluge klijentima
Direktor osoblja
Personnel Director
SAD, zaposleni koji je odgovoran za upite drugih radnika
menadžer za ljudske resurse
Human Resources Manager
UK, zaposleni koji je odgovoran za upite drugih radnika
Office Manager
Office Manager
Zaposleni koji je odgovoran za određenu kancelariju
Sekretar kompanije
Company Secretary
Zaposleni odgovoran za poslovnu prepisku
Šef računovodstva
Chief Accountant
Zaposleni odgovoran za poslovne finansije
Tehnički direktor
Technical Director
Zaposleni odgovoran za IT i komunikacione usluge
Menadžer za istraživanje i razvoj
Research and Development Manager
Zaposleni odgovoran za razvoj novih proizvoda
Direktor proizvodnje
Production Director
Zaposleni odgovoran za proizvodnju proizvoda
Upravnik fabrike
Factory Manager
Zaposleni odgovoran za rad fabrike u kojoj se proizvod proizvodi
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.