Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Putovanje

Obilazak - lokacija

izgubio sam se.
I am lost.
Ne znam gde si
Možete li mi pokazati gde se nalazi na mapi?
Can you show me where it is on the map?
Traženje određene lokacije na mapi
Gde mogu da nađem___?
Where can I find___?
Tražim određeni objekat
. . .  kupatilo?
... a bathroom?
objekta
. . .  banka / menjačnica?
... a bank/an exchange office?
objekta
. . .  Hotel?
... a hotel?
objekta
. . .  benzinska pumpa?
... a gas station?
objekta
. . .  bolnica?
... a hospital?
objekta
. . .  apoteka?
... a pharmacy?
objekta
. . .  robna kuća?
... a department store?
objekta
. . .  supermarket?
... a supermarket?
objekta
. . .  Autobuska stanica?
... the bus stop?
objekta
. . .  stanica metroa?
... the subway station?
objekta
. . .  turistička informativna kancelarija?
... a tourist information office?
objekta
. . .  bankomat / bankomat?
... an ATM/a cash machine?
objekta
Kako da dođem do___?
How do I get to___?
Pitajte za uputstva do određenog mesta
. . .  područje grada?
... the downtown area?
određeno mesto
. . .  železnička stanica?
... the train station?
određeno mesto
. . .  Aerodrom?
... the airport?
određeno mesto
. . .  policijska stanica?
... the police station?
određeno mesto
. . .  ambasada [zemlje]?
... the embassy of [country]?
ambasada određene zemlje
Možete li preporučiti bilo koji dobar / koje dobre ___?
Can you recommend any good___?
Tražeći preporuke određenog mesta
. . .  barovi?
... bars?
mesto
. . .  kafići?
... cafes?
mesto
. . .  restorani?
... restaurants?
mesto
. . .  noćni klubovi?
... night clubs?
mesto
. . .  hoteli?
... hotels?
mesto
. . .  Turističke atrakcije?
... tourist attractions?
mesto
. . .  istorijske znamenitosti?
... historic sites?
mesto
. . .  muzeji?
... museums?
mesto

Obilazak - uputstva

Skrenite levo.
Turn left.
Davanje uputstava
Skrenite desno.
Turn right.
Davanje uputstava
Idite pravo.
Go straight ahead.
Davanje uputstava
Vratiti se.
Go back.
Davanje uputstava
Zaustaviti.
Stop.
Davanje uputstava
Idi ka___.
Go towards the___.
Davanje uputstava
Prođi pored___.
Go past the___.
Davanje uputstava
Pazi na___.
Watch for the___.
Davanje uputstava
nizbrdo
downhill
Davanje uputstava
uzbrdo
uphill
Davanje uputstava
raskrsnica
intersection
Uobičajena referentna tačka kada se daju uputstva
semafori
traffic lights
Uobičajena referentna tačka kada se daju uputstva
park
park
Uobičajena referentna tačka kada se daju uputstva

Obilazak - autobus / voz

Gde mogu da kupim autobusku / voznu kartu?
Where can I buy a bus/train ticket?
Tražim od karata
Hteo bih da kupim a___ za __ [lokaciju] __ molim.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Kupovina karte na određenoj lokaciji
. . .  karta za jednu osobu. . .
... single ticket ...
karta u jednom pravcu
. . .  povratna karta. . .
... return ticket ...
dvosmjerna karta
. . .  karta prve klase / druge klase. . .
... first class/second class ticket ...
karta za prvi razred / drugi razred
. . .  dan dodavanje. . .
... day pass ...
kartu koju možete koristiti ceo dan
. . .  nedeljna propusnica. . .
... weekly pass ...
kartu koju možete koristiti čitavu sedmicu
. . .  mesečna propusnica. . .
... monthly pass ...
kartu koju možete da koristite mesec dana
Koliko košta ulaznica za __ [lokaciju] __?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Raspitivanje o ceni karata za određenu lokaciju
Želeo bih da rezervišem sedište (kraj prozora).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Rezervisanje određenog sedišta
Da li se ovaj autobus / voz zaustavlja na __ [lokaciji] __?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Na pitanje da li autobus ili voz ide do određene lokacije
Koliko dugo doći do __ [lokacija] __?
How long to get to __[location]__?
Kada kreće autobus / voz za __ [lokaciju] __?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Na pitanje kada određeni autobus / voz napušta stanicu
Da li je ovo sedište zauzeto?
Is this seat taken?
Pitajte da li je sedište još uvek slobodno
To je moje sedište.
That is my seat.
Ističući da ste već sedeli na ovom sedištu ili imate rezervaciju za to sedište

Obilazak - znakovi

otvoreno
open
Prodavnica je otvorena
zatvoreno
closed
Prodavnica je zatvorena
ulaz
entrance
Prijavite se za ulazak
izlaz
exit
Potpišite da odlazite
gurni
push
povuci
pull
muškarci
men
Kupatilo za muškarce
žene
women
Kupatilo za žene
zauzet
occupied
Hotel je pun / kupatilo je zauzeto
prazan
vacant
Slobodne sobe u hotelu / kupatilo je prazno

Obilazak - Taksi

Znate li broj da pozovete taksi?
Do you know the number to call a taxi?
Tražim broj telefona taksi kompanije
Moram da idem na __ [lokaciju] __.
I need to go to __[location]__.
Reći taksistu kamo želite da idete
Koliko treba ići do __ [lokacija] __?
How much to go to__[location]__?
Traženje taksi karte do određene lokacije
Možete li sačekati trenutak?
Can you wait here for a moment?
Zamolite taksiste da vas sačeka dok vodite nalog
Prati taj auto!
Follow that car!
Koristi se ako ste tajni agent

Obilazak - Iznajmljivanje automobila

Gde je iznajmljivanje automobila?
Where is the car rental?
Na pitanje gde možete unajmiti automobil
Voleo bih da iznajmim mali automobil / veliki automobil / kombi.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Navođenje koje vrste automobila želite da iznajmite
. . .  za jedan dan / jednu nedelju.
... for one day/one week.
Određivanje za koliko dugo ga želite unajmiti
Želim osiguranje koje sve pokriva.
I want full coverage insurance.
Dobijanje maksimalnog mogućeg osiguranja
Ne treba mi osiguranje.
I do not need insurance.
Bez ikakvog osiguranja
Da li da vratim auto sa punim rezervoarom?
Should I bring the car back with a full tank?
Na pitanje da li trebate napuniti auto benzinom pre nego što ga vratite
Gde je sledeća benzinska pumpa?
Where is the next gas station?
Na pitanje gde možete pronaći najbližu benzinsku stanicu
Želeo bih da uključim drugog vozača.
I would like to include a second driver.
Tražim da se u ugovor o najmu uključi još jedan vozač
Koja je granica brzine u gradovima / na autoputevima?
What is the speed limit in cities/on highways?
Raspitivanje o ograničenjima brzine u regionu
Rezervoar nije pun.
The tank is not full.
Žali se da automobil nije napunjen 100%
Motor stvara čudnu buku.
The engine makes a strange noise.
Žali se da postoji problem sa motorom automobila
Automobil je oštećen.
The car is damaged.
Žali se da je automobil oštećen
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.