Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Putovanje

Računar - Početna

Kopiraj
Copy
Iseci
Cut
Nalepite
Paste
Zadebljan
Bold
Iskošen
Italic
Podvučen
Underline
Font
Font
Veličina slova
Font Size
Filter
Filter
Poređajte od A do Z
Sort A to Z
Ćelija
Cell
Format slikara
Format Painter
Ispunite
Fill
Ivice
Borders

Računar - kancelarijski tasteri

Nova
New
Otvori
Open
Sačuvati
Save
Sačuvaj kao
Save as
Štampati
Print
Poništi
Undo
Vrati poništeno
Redo
Umetni
Insert
Izbriši
Delete
Preimenuj
Rename
Zameni
Replace
Zatvori
Close
Poništiti, otkazati
Cancel
Red
Row
Kolona
Column
Prikaz za štampanje
Print Preview
Smanjite
Minimize
Vrati
Restore

Računar - Umetanje

Tabela
Table
Slika
Picture
Grafikon
Chart
Polje za tekst
Text Box
Zaglavlje i podnožje
Header & Footer
Oblik
Shape
Prelom stranice
Page Break

Računar - stranica

Kartica
Tab
Margine
Margins
Podesite oblast ispisa
Set Print Area

Računar - Reference

Umetni fusnotu
Insert Footnote
Ubaci indeks
Insert Index

Računar - Pregled

Pravopis i gramatika
Spelling & Grammar
Podesite jezik
Set language
Prevesti
Translate
Brojanje reči
Word Count
Baloni
Balloons

Računar - Pogled

Lenjir
Ruler
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.