Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Skolovanje

Citiranje - akademsko citiranje

Prezime autora, inicijali autora.  (Godina objavljivanja).  Naslov knjige.  Mesto izdavanja: ime izdavača.
Author's surname, author's initials. (Year of publication). Title of book. Place of publication: name of publisher.
Harvard Stile: vrlo uobičajena metoda citiranja za mnoge vrste akademskih radova i standardni metod koji se koristi u Velikoj Britaniji
Prezime autora, ime autora.  Naslov knjige.  Mesto izdavanja: ime izdavača, godina izdavanja.
Author's surname, Author's first name. Title of book. Place of publication: name of publisher, year of publication.
MLA Stile: uobičajeno se koristi u SAD-u i Kanadi za objavljivanje jezika, literature i medija
Prezime i inicijali autora.  Naslov knjige.  # ed. [ako ne 1. mesto] Mesto izdavanja: ime izdavača; godina izdavanja.
Author's surname and initials. Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Vancouver Sistem: koristi se za radove iz fizike i medicine
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.