Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Skolovanje

Grafikoni, slike i dijagrami - Opis

Grafikon pokazuje da se… počeo stalno penjati, vrhunac… i spljoštavao na nivou od…
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Koristi se prilikom opisivanja trenda u grafikonu
Prema dijagramu, broj… se naglo popeo između… i…, pre nego što se spustio na prvobitni nivo.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Koristi se prilikom opisivanja trenda u grafikonu
Grafikoni prikazuju ravnu liniju na nivou…
The graphs show a plateau at the level of…
Koristi se kada se grafikon izravna
Unutar slike se nalazi…
Within the picture is contained…
Koristi se prilikom opisivanja slike
Dijagram prikazuje da je bilo više ... nego… između… i…
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Koristi se prilikom opisivanja informacija u dijagramu

Grafikoni, slike i dijagrami - tumačenje

Ovaj dijagram predstavlja… i zato pokazuje da…
This diagram represents…and therefore shows that…
Koristi se za dublju interpretaciju dijagrama i za njegovo objašnjenje
Oblik grafikona pokazuje da ...
The shape of the graph demonstrates that…
Koristi se za dublju interpretaciju grafa i za njegovo objašnjenje
Na grafikonu postoji jasno definisan uzorak, a to može značiti da ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Koristi se za dublju interpretaciju grafa i za njegovo objašnjenje
Graf se na taj način može koristiti za predviđanje…
The graph can thus be used to predict…
Koristi se kada se može pretpostaviti budući trend grafikona
Graf se može protumačiti na više načina.  Prvo pokazuje ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Koristi se kada postoji nekoliko načina objašnjavanja grafa

Grafikoni, slike i dijagrami - legende

Slika… koja predstavlja…
Figure…representing…
Koristi se kao tekst ispod dijagrama
Slika… koja prikazuje…
Figure…showing…
Koristi se kao tekst ispod dijagrama
Dijagram… ispitivanje…
Diagram…examining…
Koristi se kao tekst ispod dijagrama
Dijagram… koji prikazuje…
Diagram…depicting…
Koristi se kao tekst ispod dijagrama
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.