Kako da ...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili jednostavno u interakciji sa strancima. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Skolovanje

Statistika - Empirijski podaci

Iz… se vidi
It can be seen from… that…
Koristi se za opisivanje neobrađenih podataka
Kao što se vidi iz…,…
As can be seen from…, …
Koristi se za opisivanje neobrađenih podataka
Čini se da podaci sugeriraju da…
The data would seem to suggest that…
Koristi se za opisivanje neobrađenih podataka
Brojke otkrivaju da…
The figures reveal that…
Koristi se za opisivanje neobrađenih podataka
Iz slika je vidljivo da…
From the figures it is apparent that…
Koristi se za opisivanje neobrađenih podataka
Nekoliko zapaženih rezultata bilo je ...
Several noteworthy results were…
Koristi se za opisivanje neobrađenih podataka koji su posebno važni
Rezultati ove studije pokazuju da…
The results of the present study demonstrate that…
Koristi se za opisivanje neobrađenih podataka

Statistika - predstavljanje

Broj… je povećan / smanjen / ostao isti.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Koristi se za dalje opisivanje podataka i svih relevantnih trendova
Statistički podaci pokazuju da se broj… između… i… udvostručio / prepolovio.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Koristi se za dalje opisivanje podataka i svih relevantnih trendova između određenog vremenskog perioda
Brojevi pokazuju stalno povećanje / smanjenje od… do…
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Koristi se za dalje opisivanje podataka i svih relevantnih trendova
Broj… je porastao / opao u odnosu na…
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Koristi se za dalje opisivanje podataka i svih relevantnih trendova
Između… i… jasno se vidi da je broj… povećan / smanjen / ostao isti.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Koristi se za dalje opisivanje podataka i svih relevantnih trendova između određenog vremenskog perioda
. . . bio pozitivno povezan sa…
...was positively correlated with…
Koristi se za opisivanje odnosa između dva niza podataka
Kao što je predviđeno,…
As predicted, …
Koristi se za dalje opisivanje podataka i potvrđivanje svojih originalnih predviđanja
Ovaj nalaz je u skladu sa tvrdnjom X-a da ...
This finding is consistent with X's contention that…
Koristi se za upoređivanje rezultata sa nekim drugima
Ovaj nalaz pojačava tvrdnju X-a da…
This finding reinforces X's assertion that…
Koristi se za pokazivanje da su vaši rezultati u skladu sa tuđim
U skladu sa X nalazima,. . . je pozitivno povezan sa…
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Koristi se za pokazivanje da su vaši rezultati u skladu sa tuđim

Statistika - Zaključno

Statistika pokazuje da…
The statistics show that…
Koristi se za razvoj vaših ideja i zaključivanje šta statistika znači u širem smislu
Prema statistici ...
According to the statistics…
Koristi se za razvoj vaših ideja i zaključivanje šta statistika znači u širem smislu
Kad se pogleda statistika, vidi se da…
When one looks at the statistics, one can see that…
Koristi se za razvoj vaših ideja i zaključivanje šta statistika znači u širem smislu
Statistički gledano ...
Statistically speaking…
Koristi se za razvoj vaših ideja i zaključivanje šta statistika znači u širem smislu
Uzimajući u obzir statističke podatke, možemo pretpostaviti da…
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Koristi se za razvoj vaših ideja i zaključivanje šta statistika znači u širem smislu
Implikacije ovog istraživanja su mnogostruke.  Prvo, ... je kritično jer ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Koristi se za razvijanje vaših ideja i davanje nekoliko zaključaka vaših rezultata
Trenutna studija ima i praktične implikacije.  Prvi,. . . je intuitivno privlačan i stratezi lako razumeju.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Koristi se za razvijanje vaših ideja i davanje nekoliko zaključaka vaših rezultata
Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.