engleski leksikon

engleski leksikon

on the nose
/ ɑːn ðə noʊz /

pridev

Sinonimi:
on the button · precise

Sinonimi:
on the button · precise · exactly · on the butto · on the dot · precisely

Being precisely to a prescribed or specified criterion; SYN. on the button.

Reči u blizini:
on the money · on the move · on the nod · on the nose · on the occasion of · on the occasion of her birthday · on the offensive

Reč dana | 29.07.2021.

algific

Itoko

Ichneumon

tinette

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.