srpski leksikon

srpski leksikon

akcelerograf

muški rod

Sprava koja beleži ubrzanje ili usporenje leta aviona.

Reči u blizini:
akcelerator čestica · akceleratorska kartica · akcelerirati · akcelerograf · akcelerometar · akcenat · akcenatska promena

Reč dana | 24.11.2020.

tonsils

pojilo

Fennek

civet

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.