srpski leksikon

srpski leksikon

alternativa

ženski rod

Izbor između dvoga, opredeljenje za jednu od dve odluke, težak izbor jedne od dveju mogućnosti;
log. alternativni sudovi, su
1. Oni koji se mogu jedan drugim zameniti a da se njihov smisao ipak ne izmeni, npr: "Galilej je otkrio zakone padanja" ili "Zakone padanja otkrio je Galilej."
2. Oni disjunktivni sudovi čiji se pridakat sastoji samo iz dva pojma koji jedan drugi isključuju, npr: "Jedno električno telo je ili pozitivno ili negativno električno."
3. Politička grupacija koja okuplja opozicione snage.

Prevedi alternativa na: engleski · francuski · nemački

Reči u blizini:
alternacija · alternacija · alternant · alternativa · alternativac · alternativan · alternativan način života

Reč dana | 19.05.2022.

Queens

eritemalan

Regiment

polyandrique

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.