srpski leksikon

srpski leksikon

apercepcija

ženski rod

Zapažanje, shvatanje, jasno shvatanje predmeta pomoću akata pažnje, odnosno mišljenja; oni akti pažnje, odnosno mišljenja, pomoću kojih se jedan predmet shvata, saznaje i tumači; po Vuntu: prvo, akt ili proces kojim se psihički sadržaji dovode do jasnog shvatanja, drugo, načelo na kojem počivaju druge, više veze duševnog života, a ne one koje počivaju na asocijacijama.

Prevedi apercepcija na: engleski · francuski · nemački

Reči u blizini:
apepsija · apeptičan · aperantologija · apercepcija · aperceptivan · apercipirati · apercipovati

Reč dana | 17.05.2022.

Chauna

ini

kalorisch

anthémis

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.