srpski leksikon

srpski leksikon

automatski

pridev

Samokretan, mahinalan, mehanički, koji sam od sebe radi, koji radi bez učešća svoje volje i razuma; automatski pokreti, psih., nehotični i nesvesni pokreti, koji nastaju usled neposrednog nadražaja jednog nervnog centra.

Prevedi automatski na: engleski · francuski · nemački

Reči u blizini:
automatska radnja · automatska vaga · automatska vatra · automatski · automatski distributor peronskih karata · automatski odgovor · automatski pilot

Reč dana | 06.12.2022.

aphicide

spletkarenje

BIsamrüßler

remodelage

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.