srpski leksikon

srpski leksikon

dinamička IP adresa

ženski rodračunari

Različite Internet adrese koje vam se dodeljuju svaki put kada pozovete svog Internet dobavljača. To je opcija mnogih programa za telefonske kouminikacije koja omogućava dobavljaču Internet usluga da vam svaki put dodeli jedinstveni identifikacioni broj, za razliku od mogućnosti da dobijete stalan identifikacioni broj (što je poznato i kao statička adresa).

Prevedi dinamička IP adresa na: engleski

Reči u blizini:
dinamičar · dinamička alokacija · dinamička geologija · dinamička IP adresa · dinamička memorija · dinamička memorija sa neposrednim pristupom · dinamička ravnoteža

Reč dana | 29.01.2022.

pilsner

Francuz

Pfirsich

mercurescéine

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.