srpski leksikon

srpski leksikon

ihti

prefiks

Predmetak u složenicama sa značenjem: riba, riblji. (grč.)

Reči u blizini:
ihnograf · ihnografija · ihram · ihti · ihtijar · ihtijeleum · ihtio

Da li ste možda tražili neku sličnu reč?

ići duž · ID · ide · Idi! · Idi · idio · ido · idući · IT · Ita · Ite · Itea · I Ti · Iti · i to · išišati · išta

Reč dana | 30.07.2021.

antibrachial

ovali

Levade

réensemencer

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.