srpski leksikon

srpski leksikon

implicite

prilog

Podrazumevajući se već u; obuhvaćeno čim; prećutno; supr. eksplcite.
Samo po sebi razumljivo; ono što je obuhvaćeno, tj. sadržano u nečemu, što se podrazumeva a nije izričito rečeno; prećutno, indirektno, posredno (lat.)

Reči u blizini:
implicirana ponuda · implicirati · implicitan · implicite · implicitni kriterijum · implikacija · implorant

Reč dana | 08.05.2021.

twenty-six

apostolisati

Monosaccharide

rétropédalage

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.