srpski leksikon

srpski leksikon

korelativitet

muški rod

Suodnosnost, saodnosnost, postojanje uzajamnog odnosa, uzajamni odnos, uzajamno pretpostavljanje.

Reči u blizini:
korelativ · korelativan · korelativan veznik · korelativitet · korelativizam · korelativni pojam · korelator

Reč dana | 03.07.2022.

dawn

krosa

Bonifikation

remontante

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.