srpski leksikon

srpski leksikon

loksoskosmos

muški rod

Sprava koja pretstavlja kretanje Zemlje oko Sunca i oko svoje osovine.

Reči u blizini:
loksodroma · loksodromska linija · loksoftalmičan · loksoskosmos · lokucija · lokum · lokum tenens

Reč dana | 17.05.2022.

Chauna

ini

kalorisch

anthémis

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.