srpski leksikon

srpski leksikon

optant

muški rodpravo (nauka)

Osoba koja ima pravo da slobodno izabere otadžbinu, koja može preći iz jedne zemlje u drugu (lat.)
Onaj koji ima pravo slobodnog opredeljivanja u biranju otadžbine ili podaničke pripadnosti; up. opcija.

Prevedi optant na: engleski

Reči u blizini:
opt · optabilan · optacija · optant · optativ · optativan · opteći

Reč dana | 19.05.2022.

Queens

eritemalan

Regiment

polyandrique

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.