srpski leksikon

srpski leksikon

relaciona baza podataka

ženski rodračunari

Način pronalaženja podataka iz nekoliko zasebnih datoteka koje su međusobno u "relaciji" preko ključnih reči ili vrednosti. Podacima koji se nalaze u jednoj datotecim možete da pristupite preko jedne ili više drugih datoteka pomoću relacije koja postoji između njih. Na primer, u datoteki Kupci možete da čuvate podatke o adresama, a podatke o narudžbinama u datoteci Narudžbine. Ove dve datoteke mogu da budu u međusobnoj relaciji preko imena kupca. Na primer, kada pronađete zapis kupca u datoteci Kupci, možete da

Prevedi relaciona baza podataka na: engleski

Reči u blizini:
relacija ekvivalencije · relacije · relaciona algebra · relaciona baza podataka · relacionalizam · relacioni · relacioni model

Reč dana | 26.09.2021.

morphophonemic

demodirati

Landschaftspflege

sensitomètre

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.