srpski leksikon

srpski leksikon

simplicista

muški rod

Simplicist (lat.)

Reči u blizini:
simpleksni kodovi · simplicije · simplicist · simplicista · simplicitet · simplicizam · simplificirati

Da li ste možda tražili neku sličnu reč?

simplicist

Reč dana | 26.09.2021.

morphophonemic

demodirati

Landschaftspflege

sensitomètre

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.