srpski leksikon

srpski leksikon

tangens

muški rodmatematika

Goniometrijska funkcija: u pravouglom trouglu odnos između suprotne i nalegle katete (tang) za dani ugao.

Reči u blizini:
tangencijalna sila · tangencijalni · tangencijalno kretanje · tangens · tangens hiperbolni · tangent · tangenta

Reč dana | 26.05.2022.

driving

spektro-kolorimetar

aktivieren

beurre

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.