srpski leksikon

srpski leksikon

travestija

ženski rod

Prerušavanje, preoblačenje; poet. šaljiva obrada ozbiljnog književnog dela; up. parodija.

Reči u blizini:
traverzalan · traverzirati · travesticija · travestija · travestirati · travica · Travijata

Reč dana | 26.09.2021.

morphophonemic

demodirati

Landschaftspflege

sensitomètre

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.