englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

Gantt chart prevod

Gantt chart

/ ˈɡænt ˈtʃɑːrt /

imenicaračunari

Množina reči Gantt chart je Gantt charts.

A bar chart that shows individual parts of a project as bars against a horizontal time scale. Gantt charts are used as a project-planning tool for developing schedules. Most project-planning software can produce Gantt charts.

gantogram

muški rodračunari

Vrsta dijagrama koja se često koristi u programia za upravljanje projektima, a čija je namena da pokaže naredovanje i kritične puteve u izvršavaanju određenog projekta, kao što je smanjivanje državnog deficita ili slanje svemirskog broda sa ljudskom posadom na Mars.

Gantov dijagram

muški rodračunari

Gantogram.

Reč dana | 16.05.2022.

Emory

embrion

Sanssouci

olographe

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.