- rečnik

englesko - srpski prevod

vision

imenica

ETYM Old Eng. visioun, French vision, from Latin visio, from videre, visum, to see.
1 > A religious or mystical experience of a supernatural appearance.
2 > A vivid mental image.
3 > The perceptual experience of seeing | SYN: visual sensation.

priviđenje

imenica

pronicljivost

ženski rod

Oštroumnost, lucidnost.

san

muški rod


1 > Psihička aktivnost tokom spavanja.
2 > Sahan (tur.)
3 > Skraćenica za santo (svet, sveti) (herb.)

vid

muški rod

Čulo gledanja, osećaj koji se prima očima.

vizija

ženski rod

Daleko viđenje; sposobnost predviđanja onoga što će se desiti.
Slika mašte, viđenje nečeg nestvarnog.
Proricanje sudbine.
Viđenje, gledanje; psih. halucinacija čula vida, pretstava koju smatramo, usled bolesne razdražljivosti centralnog organa (u polusnu ili hipnotičnom stanju), za stvaran opažaj; prikaza, pričina, priviđenje, opsena, utvara; uobraženje, sanjarija. (lat.)

viđenje

imenica

Optimizovan za mobilne telefone i tablet uređaje

Više od 500.000 poseta u toku meseca. Pridruži nam se i ti.