englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

alabastron prevod

alabastron

imenicamineral

Množina reči alabastron je alabastrons.

Prevedi alabastron na: francuski · nemački

alabastar

muški rodmineral

Alabaster.

alabaster

muški rodmineral

1. Vrsta belog mermera, mekan i prozračan, ponekad sa žilicama u boji.
2. Sitnozrni kristalni gips, bele do crvenkaste boje, upotrebljava se u vajarstvu i građevinarstvu.
3. Naročita, veoma tvrda vrsta gipsa, u vodi teško rastvorljiv; alabastersko staklo mutno, poluprovidno staklo.

Da li ste možda tražili sličnu reč?

alabastrine

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.