englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

assembler
/ əsemblər /

imenicaračunari

Sinonimi:
assembly program

Prevedi assembler na: francuski · nemački

A program to translate assembly language into computer language; SYN. assembly program.
In computing, a program that translates a program written in an assembly language into a complete machine code program that can be executed by a computer. Each instruction in the assembly language is translated into only one machine-code instruction.
A program that converts assembly language programs, which are understandable by humans, into executable machine language. See also assemble, assembly language, assembly listing, compiler (definition 2), machine code.

asembler

muški rodračunari

Priprema programa na mašinskom jeziku zamenom simboličkih naziva za operacije mašinskim kodom, a simboličkih adresa - apsolutnim adresama ili relativnim adresama.
Poseban program za prevođenje programa pisanih u asemblerskom jeziku u mašinski jezik koji računar razume. Nemojte ga mešati sa asemblerskim jezikom, koji je vrsta programskog jezika koji asembler prevodi.

prevodilac programa

muški rod

assembler
/ əsemblər /

imenica

Prevedi assembler na: francuski · nemački

One that assembles.

monter

muški rod

Sastavljač (ili sklapač) mašina, časovnika idr.; optočilac dragog kamenja; sklapač pušaka, topova. (fr.)

Reč dana | 03.08.2020.

rustic

Slavonija

Pesidien

physiocratique

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.