englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

automata
/ ɒtɑːmətə /

množina

automat

muški rod

1. Samokret, aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima, npr. vaga, kišobran, nož, puška; za čoveka: onaj koji liči na stvar, bezvoljnik, besvesnik, glupak; zvekan. Aparat samokret.
2. Uređaj čiji su odzivi za sve kombinacije ulaza poznati.
3. fil. Biće koje nema duše, tj. životinja (kod Dekarta).
4. prenosno: Čovek koji se slepo pridržava naredbi starijeg po rangu, zanemarujući situaciju koja često nameće drugačije ponašanje.

Da li ste možda tražili sličnu reč?

adamite · admit · automat · automata · automate

Reč dana | 11.04.2021.

subpolar

infrazvuk

Stickoxide

fourragère

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.