englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

box
/ bɑːks /

imenica

Sinonimi:
boxful · loge · box seat · boxwood

Prevedi box na: francuski · nemački

1. Usually rectangular container; may have a lid.
2. The quantity contained in a box; SYN. boxful.
3. A rectangular drawing.
4. Private area in a theater or grandstand where a small group can watch the performance; SYN. loge.
5. The driver's seat on a coach; SYN. box seat.
6. Separate partitioned area in a public place for a few people.
7. Any one of several designated areas on a ball field where the batter or catcher or coaches are positioned.
8. Evergreen shrubs or small trees; SYN. boxwood.
9. A blow with the hand (usually on the ear).

bok

muški rod

Strana.

boks

muški rod

Kutija; loža u pozorištu; zatvor za potkivanje nemirnih konja; odeljenje u štali samo za jednog konja, u kojem se slobodno kreće.

kovčeg

muški rod

kutija

ženski rod

loža

ženski rod

1. Kolibica, kućica, ćelija;
2. U slobodnom zidarstvu: dvorana ili mesto gde se drže skupštine i sastanci, sama skupština, udruženje slobodnih zidara u jednoj pokrajini ili državi; zasebna ćelija za bolesnike u bolnici za umobolne;
mor. Sobica, kabina;
3. U menažerijama: Kavez za divlje životinje;
4. U Engleskoj: stan za čuvara kapije nekog parka; mala kućica na selu; kancelarija trgovačkog preduzeća, poslovnica, biro. (fr.)

pregrada

ženski rod

prizma

ženski rod

1. Poliedar ograničen sa dva paralelna i podudarna poligona, kao osnovama, i paralelogramima kao bokovima.
2. Instrument za obeležavanje pravih uglova na terenu ili za spuštanje i podizanje upravnih linija;
3. Prozirno telo (najčešće stakleno) koje služi za prelamanje svetlosnih zrakova ili za razlaganje svetlosti (grč.)

raskrsnica

ženski rod

Raskršće.

razdvojna kutija

ženski rod

sadržina kutije

ženski rod

šamar

muški rod

Udarac dlanom po licu.

sanduk

muški rod

šimšir

muški rodbotanika

stražara

ženski rodvojska

Stražarska kućica.

televizor

muški rod

Deo telefizijskog prijemnika koji proizvodi na filmoskom platnu predanu sliku.

udar

muški rod

box
/ bɑːks /

glagol

Konjugacija

Sinonimi:
package

Prevedi box na: francuski · nemački

ETYM Cf.Spanish boxar, now spelt bojar.
1. To engage in a boxing match; in sport.
2. To hit with the fist.
3. To put into a box; SYN. package.

boksati

glagol

Boksovati (eng.)

boksovati

glagol

Pesničiti, udarati se šakama (eng.)

boksovati se

glagol

Pesničiti se, tući se pesnicama u rukavicama.

ošamariti

glagol

staviti u kutiju

glagol

Da li ste možda tražili sličnu reč?

bagasse · beaux · because · bekiss · biogas · bogus · Bokassa · booksy · bucksaw · buggess · buggies

Reč dana | 13.07.2020.

alfalfa

supe

Buchschuld

revenu

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.