englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

checkout prevod

checkout

/ tʃekɑːwt /

imenica

Množina reči checkout je checkouts.

Sinonimi:
checkout counter · checkout time

Sinonimi:
check · check-out procedure · checkout counter · checkout time

Prevedi checkout na: francuski · nemački

1. A counter in a supermarket where one pays for one's purchases; SYN. checkout counter.
2. The latest time for vacating a hotel room; SYN. checkout time. check out, check-out
3. The time before which you must check out of a hotel in order to avoid paying for another day is the checkout time.
4. The checkout or the checkout counter is where you pay for items in a store.

odjavljivanje

ženski rod

Reći "do viđenja" računarskom sistemu. Odjavljivanjem raskidate vezu sa lokalnom mrežom ili prekidate daljinsku vezu.

odjavljivanje

imenica

proba

ženski rod

Ispitivanje, ogledanje, pregledanje, kušanje; mat. ispitivanje pravilnosti i tačnosti računskog zadatka ili konstrukcije računskim putem ili crtanjem; ispitivanje sadržine metala od koga se kuju novci; trg. uzorak, mustra; vežbanje, priprema za izvođenje ili prikazivanje (muzičkog i pozorišnog komada). (lat.)

provera

ženski rod

registar-kasa

ženski rod

Blagajna sa automatskim registrovanjem prometa u trgovini (lat.)

Da li ste možda tražili sličnu reč?

checked · check out · checkout · chickadee · Choctaw · Chuck it! · chuck out

Reč dana | 07.07.2022.

consumable

penitencijarija

Pegasus

développer

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.