englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

clock speed prevod

clock speed

/ ˈklɑːk ˈspiːd /

imenicaračunari

Množina reči clock speed je clock speeds.

Prevedi clock speed na: francuski

See clock rate. (Technology) The measurement in megahertz of the speed with which a central processor can perform a series of calculations.

takt

muški rod

1. Dodir, dodirivanje, pipanje, sposobnost dodirivanja, opis; fig. smisao za fino, finoća i sigurnost ponašanja u ophođenju sa drugima, osećanje za ono što priliči;
2. muz. Grupa tonova dobivena ravnomernom podelom jednog niza tonova;
3. Ravnomerna podela vremena, ravnomerno kretanje, npr. u plesu.

taktna brzina

ženski rodračunari

Reč dana | 01.08.2021.

doomster

hedipatija

Gallium

inexercée

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.