englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

closemouthed

pridev

Prevedi closemouthed na: nemački

Cautious in speaking; uncommunicative; also; secretive. close-mouthed

ćutljiv

pridev

diskretan

pridev

1. Po sebi različit ili odvojen; mat., fil., hem., diskretna veličina, veličina kod koje deo prethodi veličini, veličina čije služi kao mera (stotina kao celo sastoji se od 100 jedinica); supr. kontinuirana veličina, tj. veličina kod koje celina prethodi delovima, veličina koja nema mere u sebi (jedinica se ne sastoji iz razlomaka);
2. Koji ume razborito da pravi razliku među stvarima i sl., uzdržljiv, pažljiv, smotren, neproliven, ćutljiv, koji ume da čuva tajnu, pouzdan, poverljiv, obazriv, mudar, oprezan;
3. diskreto, kon diskrecione, muz., oprezno, vodeći računa o glavnom glasu i o nameri kompozitora.

zatvorenih usta

pridev

Da li ste možda tražili sličnu reč?

class method · closemouthed

Reč dana | 17.04.2021.

temporality

implicite

Liberalismus

randonnée

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.