- rečnik

englesko - srpski prevod

consignment

imenica

The delivery of goods for sale or disposal.

konsignacija

ženski rod

Obeležavanje (znakom), pečaćenje; trg. deponovanje, predaja robe na čuvanje ili radi prodaje; naročita vrsta komisione prodaje, uobičajena pri trgovini robom sa udaljenim, naročito prekomorskim mestima, gde pošiljalac robe (konsignant) prima od prodavca iste (konsignatara) u menicama predujam na tu robu (obično jednu trećinu do dve trećine iznosa fakture). (lat.)

poslata roba

ženski rod

pošiljka

ženski rod

Otpravak.

predaja

ženski rod

Isporuka, dostava.

Optimizovan za mobilne telefone i tablet uređaje

Više od 500.000 poseta u toku meseca. Pridruži nam se i ti.