englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

cothurnus
/ koʊθɜːrnəs /

imenicagramatika

Buskin.

tragedija

ženski rod

"Jarčeva pesma", žalosna igra, vrsta drame u kojoj istaknuti karakter (tragični junak), boreći se za neku višu zamisao, dolazi u sukob sa interesima i shvatanjima svoje okoline; tim svojim radom stvara sebi tzv. tragičnu krivicu, zato što dolazi u sukob sa prilima u kojima živi, i u toj borbi (tragični konflikt) podleže, ali zamisao za koju se borio njegovom smrću ipak pobeđuje; fig. žalostan,koban, nesrećan događaj (naziv po pesmi koju je hor pevao o svetkovinama u slavu Baha, na kojima se prinosio na žrtvu

Reč dana | 17.04.2021.

temporality

implicite

Liberalismus

randonnée

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.