englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

dimensionless prevod

dimensionless

pridev

Množina reči dimensionless je dimensionlesses.

Prevedi dimensionless na: nemački

bez prostornosti

pridev

bezdimenzionalan

pridev

Nema dimenzija.

bezgraničan

pridev

minijaturan

pridev

Malen, smanjen, u malom ili smanjenom obliku; minijaturno slikarstvo, slikanje srednjevokvnih minijatora; slikarstvo koje izrađuje sike u malom formatu gumi bojama. (fr.)

ogroman

pridev

Reč dana | 29.07.2021.

algific

Itoko

Ichneumon

tinette

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.