englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

diplomatic
/ dɪpləmætɪk /

pridev

Sinonimi:
wise · diplomatical

Prevedi diplomatic na: francuski · nemački

ETYM Cf. diplomatique.
1. Able to take a broad view of negotiations between states; SYN. wise.
2. Relating to or characteristic of diplomacy.
3. Skilled in dealing with sensitive matters or people; SYN. diplomatical.

diplomatski

pridev

Poveljno, dokumentirano, što se osniva ili dokazuje na osnovu povelja; što se tiče pregovora i veza između država, što spada u poslove jednog poslanika na strani; državnički, poslanički, ambasadorski; fig. mudro, oprezno, učtivo, uglađeno, sa puno takta; diplomatski kor, svi predstavnici stranih država akreditovani na jednom dvoru, kod neke vlade, diplomatsko telo.

politički

pridev

Koji je u vezi sa naukom o državi, koji se tiče nauke o državi, državni; javni; fig. mudar, snalažljiv, okretan, oprezan, prepreden, lukav.

taktičan

pridev

Koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po planu i smišljeno; obazriv, pažljiv, fin u ophođenju.

Reč dana | 26.02.2021.

Destiny

ikati

amabile

implantation

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.