englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

disk operating system
/ ˈdɪsk ˈɑːpəˌretɪŋ ˈsɪstəm /

imenicaračunari

See DOS.

operativni sistem

muški rodračunari

Operacioni sistem.
Softver koji kontroliše hardver i pokreće vaše programe. Često se koriste operativni sistemi DOS, Sistem 8 za Mekintoš, OS/2 i Juniks.

operativni sistem za disk

muški rodračunari

1. Starinsko ime za operativni sistem. U početku, mikroračunari nisu imali disk jedinice. Zbog toga ste, da biste prešli na rad sa disk jedinicom, morali da imate odgovarajući program za svoj računar i kupovali ste operativni sistem za disk. Pošto danas većina računara ima disk, iz imena se izostavlja reč "disk". Pogledajte operativni sistem.
2. Puno ime za DOS.

Reč dana | 14.04.2021.

hunting

karnificirati

L-Carnitin

melba

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.