englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

display prevod

display

/ dɪspleɪ /

imenicaračunari

Množina reči display je displays.

Sinonimi:
exhibit · presentation · show · showing · video display

Prevedi display na: nemački

A device that indicates in human readable form the result of a measurement of some variable.
The visual output device of a computer, which is commonly a CRT-based video display. With portable and notebook computers, the display is usually an LCD-based or a gas plasma–based flat-panel display. See also flat-panel display, liquid crystal display, video adapter, video display.

displej

muški rodračunari

Vizuelno predstavljanje podataka i poruka na ekranu kompjutera (crteža, grafikona, slika, brojeva i dr.).

ekran

muški rodračunari

Monitor, ili ekran računara, odnosno podaci koji su na njemu prikazani. To je ono što vidite kada radite na računaru.

display

/ dɪspleɪ /

imenica

Množina reči display je displays.

Sinonimi:
exhibit · showing · presentation · show

Prevedi display na: nemački · francuski

1. Something shown to the public; SYN. exhibit, showing.
2. A visual representation of something; SYN. presentation.
3. Behavior that makes one's feelings public.
4. Exhibiting openly in public view.
5. Something done in order to communicate a particular impression; SYN. show.
6. A device that represents information in visual form; a computer terminal.

ekran

muški rod

1. Pomičan zaklon od peći. vatre, svetlosti, na prozoru itd.
2. Zaklon, obično metalan, koji štiti električni pribor, aparate i čoveka od spoljašnjeg uticaja štetnih zrakova;
3. U kinematografiji: belo platno na koje se projiciraju filmovi. (fr.)

indikator

muški rod

anat. Mišić opružač kažiprsta;
teh. Sprava za beleženje dijagrama koji pokazuje promene u pritisku pare u stublinama (cilindrima) za vreme rada klipnih parnih mašina;
u bibliotekarstvu: aparat koji prima porudžbine knjiga;
sprava koja pokazuje pritisak gasa u gasnoj fabrici; direk pored puta za pokazivanje pravca i rastojanja;
hem. Materija koja pokazuje drukčiju boju u kiselima a drukčiju u alkanim rastvorima i na taj način pokazuje završetak jedne reakcije; sredstvo koje pokazuje iszvesno stanje ili promenu u izvesnom stanju uopšte.
Kao indikator se definiše nešto što nam pomaže da ustanovimo gde se nalazimo, kuda idemo i koliko smo daleko od cilja.

ispoljavanje

imenica

izlaganje

imenica

izložba

ženski rod

Izlaganje raznih predmeta.

monitor

muški rod

Savetodavac, opominjač; učenik koji poučava svoje drugove; pravni savetnik; voj. manji ubojni brod za operacije uz morsku obalu, rečni ubojni brod.
Monitorski uređaj.

parada

ženski rod

Svečanost, svečana priredba kojoj je cilj da se nešto pokaže ili istakne; voj. svečana smotra; mač. odbijanje udarca sabljom.

paradiranje

imenica

Glagolska imenica od paradirati (fr.)

prikaz

muški rod

Prikazivanje.

prikazivanje

imenica

razmetanje

imenica

video-prikaz

muški rod

display

/ dɪspleɪ /

glagol

Konjugacija

Sinonimi:
exhibit · expose · reveal · show

Prevedi display na: nemački · francuski

To attract attention by displaying some body part or posing; of animals.

izložiti

glagol

naglasiti u štampi

glagol

paradirati

glagol

Učestvovati na paradi; razmetati se čim, isticati nešto tako da pada u oči, iznositi na pazar. (fr.)

pokazati

glagol

pokazati se

glagol

prikazati

glagol

vizuelno prikazati

glagol

Da li ste možda tražili sličnu reč?

despoil · disapply · disciple · dispel · display

Reč dana | 20.10.2021.

nosophobia

uzurpirati

Flotte

taxatif

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.