englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

distributive prevod

distributive

/ dɪstrɪbjuːtɪv /

pridev

Množina reči distributive je distributives.

Sinonimi:
allocable · allocatable · apportionable · diffusing · diffusive · dispersive · disseminating · disseminative · distributed · divided · immanent · permeant · permeating · permeative · pervasive · scattering · separative · spreading · suffusive

Prevedi distributive na: francuski · nemački

ETYM Cf. French distributif.
Serving to distribute or allot or disperse.
Indicating separate members of a group, one at a time.

distributivan

pridev

Razdelan, rasporedan, razmešten, koji deli, razdeljuje, raspoređuje, razmešta; razdelni, razdeobni, rasporedni, razmeštajni; distributivan pojam, log. pojam koji se odnosi na svaki član neke skupine ili klase (supr.: kolektivan pojam); distributivno rešenje, prav., sudsko rešenje o podeli stečajne mase među poverioce; distributivni broj, broj koji kazuje koliko na svakoga dolazi (po jedan, po dva itd.), adverbija distributiva, gram., deoni prilozi, npr. delom - delom, čas - čas, itd.

Da li ste možda tražili sličnu reč?

distributive

Reč dana | 25.07.2021.

cuvee

horopter

Erdhase

bibande

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.