englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

external memory
/ ɪkˈstɝːnl̩ ˈmeməri /

imenicaračunari

eksterna memorija

ženski rodračunari

Memorija programa i podataka koja se nalazi pod kontrolnim jedinicama, ali nije povezana sa centralnim procesorom; obuhvata magnetne diskove, bubnjeve, trake i sl. na kojima se čuvaju programi i podaci u formi pogodnoj za neposredno prihvtanje od strane centralnog procesora.

Reč dana | 26.02.2021.

Destiny

ikati

amabile

implantation

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.