englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

facsimile prevod

facsimile

/ fæksɪməli /

imenica

Množina reči facsimile je facsimiles.

Sinonimi:
autotype · facsimile machine · fax

Sinonimi:
autotype · facsimile machine · fax

Sinonimi:
autotype · facsimile machine · fax · fax · telefax

Prevedi facsimile na: francuski · nemački

ETYM Latin fac simile make like; or an abbreviation of factum simile made like; facere to make + similes like. Related to Fact, and Simile.
1. An exact copy or reproduction; SYN. autotype.
2. Transmits the copy by wire or radio; SYN. facsimile machine, fax.
See fax.

faks

muški rod

Telekomunikacioni uređaj, faksimil. Skraćeni naziv za telefaks.

faksimil

muški rod

Veran snimak, verna kopija čijeg rukopisa (izrađena pomoću bakroreza, litografije i dr.), tačno podražvanje rukopisa, potpisa i dr.

kopija

ženski rod

1. Prepis ili fotokopija nekog originala (dokumenta, rukopisa i dr.);
2. Tačna reprodukcija, imitacija nekog umetničkog dela (slike, skulpture i dr.);
3. Uopšte: nešto urađeno tačno prema uzorku;
4. Slika izrađena iz negativa filma (fotografski pozitiv);
5. Primerak snimljenog i umnoženog filma;
6. Prneosno: podražavanje, ugledanje (lat.)
Prepis; fot. otisak, snimak; precrt, preslikano slikarsko ili vajarsko delo; fig. podražavanje, ugledanje; nešto izrađeno podražavanjem; pro kopija (lat. pro copis) za prepis.

reprodukcija

ženski rod

U ekonomiji: obnavljanje proizvodnje; može biti
a) prosta reprodukcija - ako se obnavlja proizvodnja u istom razmeru;
b) proširena reprodukcija - ako je proizvodnja u narednom periodu na višem nivou, veća po obimu nego u prethodnom; karakteristična za kapitalizam, a još u većoj meri za komunizam;
c) umanjena reprodukcija - ako se obnavljanje proizvodnje vrši u manjim razmerama; obično posledica elementarnih nepogoda, ratova, epidemija, a u kapitalizmu periodično zakonita u doba kriza;
Stvar izašena putem umnožavanja (za razliku od originala); psih. ponovno oživljavanje u svesti ranije doživljenih sadržaja; biol. popunjavanje ili naknada uništenih ili oštećenih delova na životinjskim telima, nptr. naknadno rastenje repa kod guštera; popunjavanje ili naknada materija izlučenih iz organskih tela. (lat.)

verna kopija

ženski rod

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.