englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

native code
/ ˈneɪtɪv koʊd /

imenicaračunari

Code that has been compiled to processor-specific machine code.

mašinski jezik

muški rodračunari

Jezik za pisanje programa, prilagođenog za prihvatanje od strane centralnog procesora računarskog sistema; s obzirom na to da se on prihavata bez dodatnog prevođenja, mašinski jezik je izuzetno efikasan pri korišćenju, ali je otežan postupak programiranja za njegovu primenu.
Jezik kojim govori mikroprocesor. Simbolički računarski jezk niskog nivoa koji komunicira dikretno sa hardverom računara. Programi su pisani u binarnom kodu: svaka naredba odgovara jednoj operaciji računara. Često se koristi i asemblerski jezik, koji programerima omogućava da lakše razumeju mašinski jezik, ali im ni on ne pomaže mnogo, jer je čitava stvar veoma komplikovana. Programiranje na mašinskom jeziku nikako nije posao za početnike!

Reč dana | 24.01.2021.

aedoeology

harpunaža

Ergonomie

massif

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.