englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

object code file prevod

object code file

/ ˈɑːbdʒekt koʊd ˈfaɪl /

imenicaračunari

Množina reči object code file je object code files.

datoteka sa objektnim kodom

ženski rodračunari

Međukorak u pisanju programa. To nije baš konačna verzija programa, nego nešto što može da postane program, zahvaljujući drugom programu koji se zove povezivač (linker).

Reč dana | 07.07.2022.

consumable

penitencijarija

Pegasus

développer

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.