englesko - srpski rečnik

englesko - srpski prevod

pic
/ pɪk /

imenica

1. Photograph
2. Motion picture
3. The picador's lance

film

muški rod

Tanka i nežna kožica, opna; u fotografiji:
1. Tanka ploča o celuloida premazana slojem želatina u kome je fino i ravnomerno rasturen prah bromida srebra;
2. Dugačka traka od celuloida na koju se brzo snima, jedna za drugom ,vrlo mnogo slika, koje pretstavljaju scensku celinu (kinematografski komad).

fotografija

ženski rod

1. "Pisanje svetlošću", "slikanje svetlošću", postupak kojim se pomoću dejstva svetlosni na materije na nju osetljive, izrađuju slike predmeta koji na te materije šalju svetlost;
2. Slika izrađena na ovaj način, naročito na hartiji (fotogram); fig. verna slika.

koplje pikadora

imenica

slika

ženski rod

Fotografija, delo likovnog umetnika.

Da li ste možda tražili sličnu reč?

paca · pack · PC · peak · peck · peek · peg · pica · pick · picky · pico · pig · piggy · pika · pike · pique · pock · poke · poky · puck · pug · Puig · puke

Reč dana | 15.01.2021.

sphygmoscope

miliampermetar

Rüsseltiere

contrevenante

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.