englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

plug prevod

plug

/ pləɡ /

imenicasleng, dijalekt

Množina reči plug je plugs.

Punch, hit (Slang); shoot a person with a gun (USA Slang)

duvan

muški rodbotanika

Biljka za proizvodnju cigareta.

plug

/ pləɡ /

imenica

Množina reči plug je plugs.

Sinonimi:
male plug

Prevedi plug na: francuski · nemački

ETYM Akin to Dutch plug, German pflock, Dan. plök, plug, Swed. plugg; cf. W. ploc.
A device with two or three pins that is inserted in a socket to make an electrical connection; SYN. male plug.
A connector, especially a male connector, one that fits into a socket. See also male connector.

čep

muški rod

Zapušač.

klin

muški rod

Ekser, čavao, trouglasti umetak.

kljuse

imenica

plomba

ženski rod

Olovni pečat ili znak na paketima, vratima, sanducima, vagonima i dr.
Zaštitni znak od olova ( sa utisnutim žigom); na paketima, vagonima i sl. (fr.)

raga

ženski rod

Star, iznuren konj.Mršav, izmrcvaren konj.

sonda

ženski rod

1. med. Tanak srebrni prutić sa dugmetom na vrhu za ispitivanje rana, kanala i šupljina tela;
2. Tanka, šuplja i elastična gumena cev kojom se iz šupljih organa tela (želuca, bubrega i mokraćnih kanala) vade lučevine radi ispitivanja;
3. mor. Naprava za merenje morskih dubina;
4. Burgija za bušenje zemlje;
5. Prut za ispitivanje kojim se služe trošarinci i carinici.

utikač

muški rod

Stvar na kraju žice ili kabla koju umećete u utičnicu da biste omogućili protok ifnormacija ili energije.
Električni priključak.

zapušač

muški rod

Čep.

plug

/ pləɡ /

glagol

Konjugacija

Sinonimi:
stop up · secure · plug away

Sinonimi:
plug away · punch · secure · stop up

Prevedi plug na: francuski · nemački

1. To fill or close tightly with or as if with a plug; SYN. stop up, secure.
2. To make a plug for; praise the qualities or in order to sell or promote.
3. To persist in working hard; SYN. plug away.

pucati

glagol

začepiti

glagol

Zatvoriti čepom.

zatrpati

glagol

Da li ste možda tražili sličnu reč?

plug · plague · plaque · pluck · plucky · polka · pollack

Reč dana | 04.07.2022.

snow

boće

Gengesetz

caféine

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.