englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

pseudo random numbers prevod

pseudo random numbers

/ ˈsuːdoʊ ˈrændəm ˈnʌmbr̩z /

množinaračunari

Jednina reči pseudo random numbers je pseudo random number.

pseudoslučajni brojevi

množinaračunari

Pošto računar nije u stanju da bilo šta radi zaista slučajno, matematički puritanci smatraju da je svaki slučajan broj koji generiše računar zapravo pseudoslučajan broj. Na primer, većina programera zasniva svoje procedure za generisanje slučajnih brojeva na trenutnom vremenu u računaru (tačnije, na broju sekundi posle ponoći). Pošto ta vrednost može da se predvidi, to važi i za slučajan broj. Stoga, ljudi koji ne izlaze mnogo ("matematičari") tvrde da računari generišu samo pesudoslučajne brojeve.

Reč dana | 16.05.2022.

Emory

embrion

Sanssouci

olographe

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.