englesko - srpski rečnik

englesko - srpski rečnik

story prevod

story

/ stɔːri /

imenica

Množina reči story je stories.

Sinonimi:
account · chronicle · fib · floor · history · level · narration · narrative · news report · report · storey · tale · taradiddle · tarradiddle · write up

Prevedi story na: francuski · nemački

1. A piece of fiction that narrates a chain of related events
2. An account of incidents or events; a statement regarding the facts pertinent to a situation in question; anecdote; especially; an amusing one
3. A fictional narrative shorter than a novel; specifically; short story; the intrigue or plot of a narrative or dramatic work
4. A widely circulated rumor
5. Lie, falsehood
6. Legend, romance
7. A news article or broadcast
8. Matter, situation

bajka

ženski rod

Kraća poetska priča, ispunjena fantastičnim zbivanjima i natprirodnim bićima.

istorija

ženski rod

1) Povest, nauka koja istražuje i proučava prošlost;
2) Povesnica (knjiga, udžbenik);
3) Priča, događaj; historija.

izmišljotina

ženski rod

laž

ženski rod

Svesno izneta neistina.

lažov

muški rod

novela

ženski rod

1. lit. prvobitno: lako i prijatno ispričan događaj koji ima draž nečega novog (veliki majstor u ovoj vrsti je Bokaćo sa svojom zbirkom novela Dekameron); danas: manja pripovetka u prozi koja se za razliku od romana koji prikazuje obimnu i složenu sliku vremena i života, ograničava na samo jedan događaj iz života glavnog junaka, ili na samo jednu crtu iz narodnog života i karaktera, dok se ostala radna lica i sporedne radnje samo ovlaš pominju i nagoveštavaju;
2. prav. pl. novele (tj. constitutiones odredbe) nove odredbe ili zakoni Justinijanovi (jedan deo Korpus juris);
3. Naknadne izmene i dodaci jednom zakonu. (ital.)

priča

ženski rod

Pripovetka, kazivanje.

pripovetka

ženski rod

Priča, kazivanje.

sprat

muški rod

Etaža.

story

/ stɔːri /

glagol

Prevedi story na: francuski · nemački

1. (archaic) To narrate or describe in story
2. To adorn with a story or a scene from history

pripovedati

glagol

Da li ste možda tražili sličnu reč?

stray · satire · satyr · setter · stair · star · stare · starey · starry · stary · steer · stir · store · storey · story · straw · strawy · strew · stria · suitor · suture

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.